História > Entomologické dni


Slovenská entomologická spoločnosť – Entomologické dni

Od roku 1960 sa viac-menej pravidelne konajú Entomologické dni poriadané Slovenskou entomologickou spoločnosťou.
V nasledujúcej tabuľke je prehľad všetkých konaných Entomologických dní od prvého ročníka až po súčastnosť.

ED Miesto konania Termín
I. Nitra 4.-7.VI.1960
II. Banská Štiavnica 24.-27.VI.1961
III. Bojnice 19.-22.VI.1964
IV. Trenčín 26.-30.VI.1968
V. Levice 4.-6.VI.1971
VI. Malé Karpaty-Píla 1.-4.VI.1973
VII. Veľká Fatra-Havranovo 11.-13.VI.1976
VIII. Veľký Krtíš-Koprovnica 29.V.-1.VI.1980
IX. Jelenec 3.-5.VI.1983
X. Tarnov 5.-8.VI.1986
XI. Horné Plachtince 30.V.-3.VI.1990
XII. CHKO Horná Orava 30.VI.-3.VII.1993
XIII. Herľany 16.-19.VI.1994
XIV. Šahy 25.-28.V.1995
XV. Muránska planina 13.-16.VI.1996
XVI. Latorica - Viničky 22.-25.V.1997
XVII. Bukovské vrchy – Nová Sedlica 18.-21.VI.1998
XVIII. CHKO Cerová vrchovina - Radzovce 19.-23.V.1999
XIX. CHKO Záhorie 24.-28.V.2000
XX. Levice – Hronská pahorkatina 23.-26.V.2002
XXI. Mošovce – Veľká Fatra 19.-22.2003
XXII. NP Slovenský kras 26.-30.V.2004
XXIII. NP Nízke Tatry 21.VI.-5.VII.2005
XXIV. CHKO Cerová vrchovina 24.-28.V.2006
XXV. Vihorlat 23.-27.V.2007
XXVI. CHKO Ponitrie – Rokoš 7.-11.V.2008
XXVII. NP Veľká Fatra 24.-28.VI.2009
XXVIII. Kamenica nad Hronom 5.-8.VI.2010
XXIX. Gbelce-Parížske močiare 10.-12.VI.2011
XXX. Malá Lehota 14.-16.VI.2013