Slovenská entomologická spoločnosť - kontakty.

Adresa entomologickej spoločnosti:

Predseda SES:

Podpredseda SES:

Hospodár SES: