Slovenská entomologická spoločnosť - rôzne informácie.

V tejto sekcii by sme cheli zverejňovať rôzne informácie týkajúce sa činnosti našej spoločnosti. Ako prvý zámer je zverejňovať tu práce vo formáte pdf jednotlivých členov, teda tých, ktorý o to prejavia záujem. V prípade záujmu stačí poslať prácu vo formáte pdf na adresu: machalik@entomology.sk


Práce členov Slovenskej Entomologickej Spoločnosti

Práce našich členov vo formáte pdf. Stránka sa bude postupne členiť podľa jednotlivých oborov alebo autorov, ako budú práce pribúdať. Všetko to bude závisieť od množstva prác, ktoré prídu.


Formulár pre členov SES

Výbor SES potrebuje pre svoju ďalšiu činnosť aktualizovať databázu členov. Tu bude formulár a ďalšie informácie, ktoré potrebujete pre jeho vyplnenie. PRIPRAVUJE SA.