Slovenská entomologická spoločnosť - Entomofauna Carpathica.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Ročník 30 (2018)


Ročník 29 (2017)


Ročník 28 (2016)


Ročník 27 (2015)


Ročník 26 (2014)


Ročník 25 (2013)


ročník 24 (2012)


Ročník 23 (2011)


Ročník 22 (2010)

Číslo 1 - 2

Entomofauna Carpathica 2010/22/1-2.