Rôzne > Autori prác > Oto Majzlan > Príroda rezervácie Šúr

Príroda rezervácie Šúr

Príroda rezervácie Šúr

Súbor prác o prírode a prírodných pomeroch prírodnej rezervácie Šúr, ktorú zostavili editori Prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD. a RNDr.źubomír Vidlička, Csc.


Kapitoly:
Úvod a obsah
pdf.png

Oto MAJZLAN, źubomír VIDLIČKA
Výskum PR Šúr
pdf.png

Oto MAJZLAN, źubomír VIDLIČKA
História vzniku Šúru a jeho ochrana
pdf.png

Diana FÜRI
Vegetačné pomery PR Šúr
pdf.png

Peter PIŠÚT, Gábor TIMÁR, źubomír VIDLIČKA
Šúr a Panónsky háj na starších mapách
pdf.png

TomᚠČEJKA, Libor DVOŘÁK, Juraj ČAČANÝ
Mäkkýše (Molusca) PR Šúr
pdf.png

Mäkkýše (Molusca) PR Šúr -tabužka
pdf.png

Marta ILLYOVÁ
Branchiopoda (Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Cladocera) a Copepoda (Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida) PR Šúr
pdf.png

Peter GAJDOŠ
Pavúky (Araneae) PR Šúr
pdf.png

Jana CHRISTOPHORYOVÁ, Miroslav KRUMPÁL
Štúriky (Pseudoscorpiones) PR Šúr
pdf.png

Michal DUBOVSKÝ, Peter FEDOR, Martina DORIČOVÁ
Vidličiarky (Diplura) PR Šúr
pdf.png

Vladimír JANSKÝ, Stanislav DAVID
Vážky (Odonata) PR Šúr
pdf.png

Peter FEDOR, źubomír VIDLIČKA, Oto MAJZLAN, LukᚠVARGA
Ucholaky (Dermaptera), modlivky (Mantodea) a šváby (Blattaria) PR Šúr
pdf.png

Oto MAJZLAN
Rovnokrídlovce (Orthoptera) PR Šúr
pdf.png

Peter FEDOR,Wojciech SIERKA, Martina DORIČOVÁ, Michal DUBOVSKÝ, Jana FEDOROVÁ
Strapky (Thysanoptera) PR Šúr
pdf.png

Vladimír JANSKÝ
Cikády (Auchenorrhyncha) PR Šúr
pdf.png

źubomír VIDLIČKA
Dlhokrčky (Raphidioptera) PR Šúr
pdf.png

źubomír VIDLIČKA
Sieokrídlovce (Neuroptera) PR Šúr
pdf.png

Oto MAJZLAN
Chrobáky (Coleoptera) PR Šúr
pdf.png

Ján KODADA & Roman CSÉFALVAY
Vodné chrobáky PR Šúr (Coleoptera: Haliplidae,Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Spercheidae, Elmidae, Dryopidae, Curculionidae)
pdf.png

Ladislav ROLLER
Hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera: Symphyta) PR Šúr
pdf.png

Ladislav ROLLER
Hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera: Symphyta) PR Šúr - tabužka
pdf.png

Oto MAJZLAN, Pavel TYRNER
Blyskavkovité (Hymenoptera: Chrysididae) PR Šúr
pdf.png

Jozef LUKÁŠ, Pavel BERACKO
Potočníky (Trychoptera) PR Šúr
pdf.png

Miroslav KULFAN
Motýle (Lepidoptera) PR Šúr
pdf.png

Miroslav KULFAN
Motýle (Lepidoptera) PR Šúr - tabužka
pdf.png

źubomír VIDLIČKA
Srpice (Mecoptera) PR Šúr
pdf.png

Vladimír STRAKA, Oto MAJZLAN
Dvojkrídlovce (Diptera) PR Šúr
pdf.png

Vladimír STRAKA, Oto MAJZLAN
Dvojkrídlovce (Diptera) PR Šúr - tabužka
pdf.png

Viliam VONGREJ, LukᚠVARGA, Peter J. FEDOR
Obojživelníky (Amphibia) PR Šúr
pdf.png

LukᚠVARGA, Viliam VONGREJ, Peter J. FEDOR
Plazy (Reptilia) PR Šúr
pdf.png

Zlatica ORSZÁGHOVÁ, Mária MELIŠKOVÁ
Vtáky (Aves) PR Šúr
pdf.png

Ján KRIŠTOFÍK, Michal AMBROS, Andrej STOLLMANN
Drobné cicavce (Eulipotyphla, Rodentia) PR Šúr a okolia
pdf.png

Záver
pdf.png

Autori monografie Prírodna rezervácie Šúr
pdf.png