Rôzne > Autori prác

Slovenská entomologická spoločnosť - Autori prác.

Čelnovia SES zoradený abecedne, ktorí poskytli svoje práce pre zverejnenie na stránkach Spoločnosti:

Pokiaľ z dôvodov ochrany autorských práv nie je možné zverejniť prácu vo formáte pdf, nájdete tu aspoň linku na túto prácu ak je zverejnená na inom webe, alebo aspoň na stránku, kde sa dá uvedená publikácia kúpiť.