Časopis > Entomofauna Carpathica 30/2


Entomofauna Carpathica ročník 30 číslo 2.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2018/30/2.

Obsah čísla:

Gabriel PASTORÁLIS, František KOSORÍN, Zdenko TOKÁR, Ignác RICHTER, Jan ŠUMPICH, Jan LIŠKA, Aleš LAŠTŮVKA, Zdeněk LAŠTŮVKA, Branislav ENDEL
ŠESTNÁSŤ DRUHOV MOTÝĽOV (LEPIDOPTERA) NOVÝCH PRE FAUNU SLOVENSKA
pdf.png
Milan KOZÁNEK, Barbara MANGOVÁ, Miroslav BARTÁK, Štěpán KUBÍK
THE BIG-HEADED FLIES (DIPTERA: PIPUNCULIDAE) OF THE KRKONOŠE MTS.
pdf.png
Oto MAJZLAN & Sophya GEGHAMYAN
EPIGEIC BEETLES (COLEOPTERA) INDICATORS OF CHANGES IN MINING ACTIVITY (TEGHOUT, ARMENIA)
pdf.png
Oleg PEKARSKY
A NEW SPECIES OF THE ATHAUMASTA MILTINA (PÜNGELER, 1902) SPECIES-GROUP FROM KAZAKHSTAN (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, BRYOPHILINAE)
pdf.png
Oleg PEKARSKY
TWO NEW STENOLOBA STAUDINGER, 1892 SPECIES FROM CHINA AND VIETNAM (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, BRYOPHILINAE)
pdf.png
Andrej LENDEL
THE FIRST RECORD OF DOLICHARTHRIA STIGMOSALIS (HERRICH-SCHÄFFER, 1848) IN SLOVAKIA (LEPIDOPTERA, CRAMBIDAE)
pdf.png