Časopis > Entomofauna Carpathica 30/1


Entomofauna Carpathica ročník 30 číslo 1.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2018/30/1.

Obsah čísla:

Karol KŘÍŽ
PRÍRODOVEDEC PROF. DR. GIOVANNI ANTONIO SCOPOLI
pdf.png
Eduard JENDEK, Jana POLÁKOVÁ, Richard Szopa & Ján KODADA
LAMPRODILA (PALMAR) FESTIVA (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE) A NEW ADVENTIVE JEWEL BEETLE PEST OF CUPRESSACEAE IN SLOVAKIA
pdf.png
Petr GAJDOŠ, Oto MAJZLAN
PAVÚKY (ARANEAE) A CHROBÁKY (COLEOPTERA) LOKALITY LACKOVCE – VEĽKÝ VRCH PRI HUMENNOM
pdf.png
Ján KOLLÁR
ZAUJÍMAVÝ NÁLEZ KONÍKA STEPNÉHO ACRIDA UNGARICA (HERBST, 1786) V INTRAVILÁNE MESTA NITRA – KRÁTKA SPRÁVA
pdf.png
Oleg PEKARSKY
A NEW SPECIES OF THE LYGEPHILA VICIOIDES (HAMPSON, 1926) SPECIES-GROUP FROM NEPAL (LEPIDOPTERA, EREBIDAE, TOXOCAMPINAE)
pdf.png
Oleg PEKARSKY
A NEW SPECIES OF LOPHOMILIA WARREN, 1913 FROM VIETNAM (LEPIDOPTERA, EREBIDAE, HYPENINAE)
pdf.png
Roland ŠTEFANOVIČ
FAUNISTIC RECORDS FROM SLOVAKIA
pdf.png