Časopis > Entomofauna Carpathica 29/2


Entomofauna Carpathica ročník 29 číslo 2.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2017/29/2.

Obsah čísla:

Marek SEMELBAUER
DESCRIPTIONS OF HOMONEURA FEMALES (DIPTERA, LAUXANIIDAE) NATIVE TO SLOVAKIA
pdf.png
Oto MAJZLAN, Juraj LITAVSKÝ
TOPICKÁ VIAZANOSŤ CHROBÁKOV (COLEOPTERA) NA PÔDNE STRÁTUM LUŽNÝCH LESOV V OKOLÍ RIEK TISA A BEGEJ (SRBSKÁ REPUBLIKA)
pdf.png
Barbara MANGOVÁ, Miroslav KRUMPÁL
ORIBATID MITES (ACARI) IN URBAN ENVIRONMENTS – BRATISLAVA CITY, WEST SLOVAKIA
pdf.png
Oleg PEKARSKY
TWO NEW SPECIES OF ATHAUMASTA HAMPSON, 1906 FROM KYRGYZSTAN (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, BRYOPHILINAE)
pdf.png
Milan SLÁMA
POZNÁMKY K VÝSKYTU ČTYŘ DRUHŮ TESAŘÍKŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ
pdf.png
Ľubomír VIDLIČKA
RNDR. VLADIMÍR JANSKÝ 60-ROČNÝ
pdf.png