Časopis > Entomofauna Carpathica 28/2


Entomofauna Carpathica ročník 28 číslo 2.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2016/28/2.

Obsah čísla:

Juraj LITAVSKÝ, Oto MAJZLAN
TOPICKÁ VIAZANOSŤ KOSCOV (OPILIONES) NA PÔDNE STRATUM LUŽNÝCH LESOV
pdf.png
Oleg PEKARSKY
TAXONOMIC STUDIES ON THE LYGEPHILA PROCAX (HÜBNER, 1813) SPECIES-GROUP, WITH DESCRIPTIONS OF THREE NEW SPECIES (LEPIDOPTERA, EREBIDAE, TOXOCAMPINAE)
pdf.png
Stanislav KALÚZ
ROZTOČE (ACARI) V PÔDE MACHU A BYLÍN KOVÁČOVSKÝCH KOPCOV (BURDA)
pdf.png
Radomír BLAŽEK
Variabilita hmyzu V. NOVÉ FORMY ARASCHNIA LEVANA (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE)
pdf.png
Karol BUCSEK
SEVERAL SPECIES OF GENUS EUGOA WALKER, 1858 (ARCTIINAE, LITHOSIINI) FROM INDONESIA AND INDIA
pdf.png