Časopis > Entomofauna Carpathica 27/2


Entomofauna Carpathica ročník 27 číslo 2.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2015/27/2.

Obsah čísla:

Marek SEMELBAUER, Ľubomír VIDLIČKA
TIEŇOVKY (DIPTERA, LAUXANIIDAE) A SIEŤOKRÍDLOVCE (NEUROPTERA) V AREÁLI PD ŠENKVICE (TRNAVSKÁ PAHOKATINA)
pdf.png
Marek SEMELBAUER
AMERICAN WASP ISODONTIA MEXICANA (HYMENOPTERA: SPHECIDAE) IN SLOVAKIA
pdf.png
Zuzana KOŠŤÁLOVÁ, Valentin SZÉNÁSI
SPECIES OF THE WEEVIL GENUS SIBINIA GERMAR, 1817 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) AS BIOINDICATORS OF NATURAL SANDY HABITATS
pdf.png
Oto MAJZLAN
CHROBÁKY (COLEOPTERA) REZERVÁCIE KULHÁŇ PRI OBCI ZLATNÍKY (DUCHONKA)
pdf.png
Ondřej SABOL
NOVÉ NÁLEZY TESAŘÍKA STICTOLEPTURA FULVA (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) NA SLOVENSKU
pdf.png