Časopis > Entomofauna Carpathica 25/1


Entomofauna Carpathica ročník 25 číslo 2.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2012/25/2.

Obsah čísla:

CUNEV, J.
Nové a zaujímavé nálezy chrobákov (Coleoptera) nadčeľade Curculionoidea na území Slovenska
pdf.png
KMENT, P. & CUNEV, J.
První nález nepůvodní ploštičky Belonochilus numenius (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Slovensku
pdf.png
MAJZLAN, 0.
Fenológia a aktivita chrobákov (Coleoptera) v pokalamitnom lese Vysokých Tatier
pdf.png
MAJZLAN, 0.
Chrobáky (Coleoptera) mokrade Pramenisko pri Tatranskej Lomnici v Tatrách
pdf.png
KALÚZ, S., VIDLIČKA, Ľ. & VRABEC, M.
Matricový habitat smrekového lesa po deštruktívnom impakte a jeho fauna pôdnych roztočov (Acari)
pdf.png
BOHOVÁ, J., MAJTÁN, J. & TAKÁČ, P.
Vplyv exkrétov a sekrétov medicínskych lariev bzučivky zelenej Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) na elimináciu biofilmu patogénov chronických rán počas larválnej terapie
pdf.png
PROCHÁZKA, E., TAKÁČ, P. & MAJTÁN, J.
Larválna terapia a antimikrobiálne peptidy
pdf.png
LIPTÁK, B., NOVOTNÝ, J. & KOZÁNEK, M
Pathogens, parasitoids and predators of the spruce bark beetle (Ips typographus L.) and their potential use in bio logical control - a review
pdf.png
VIDLIČKA, Ľ. & FÚRY, D
Gejza Horváth - ozdoba uhorskej entomológie
pdf.png
JANSKÝ, V.
Životné jubileum Jozefa Cuneva
pdf.png