Časopis > Entomofauna Carpathica 24/2


Entomofauna Carpathica ročník 24 číslo 2.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2012/24/2.

Obsah čísla:

FERENČÍK, J., VRABEC, M., KALÚZ, S.
Veľkostná štruktúra tiel jedincov lykožrúta smrekového (Ips typographus) na vybraných lokalitách vo Vysokých Tatrách
pdf.png
VIDLIČKA, Ľ.
Významní slovenskí entomológovia Imrich a Ján Frivaldskí a ich príbuzenský vzťah
pdf.png
MACKOVÁ, A.
Druhy rodu Phengaris (Lepidoptera, Lycaenidae) v Bukovských vrchoch - rozšírenie, biotopová väzba a manažment v lokalitách výskytu
pdf.png
BLAŽEK, R.
Variabilita hmyzu II.
pdf.png
KALÚZ, S., ROLLER, L.
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc. je jubilantom
pdf.png