Časopis > Entomofauna Carpathica 22/1-2


Entomofauna Carpathica ročník 22 číslo 1-2.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2010/22/1-2.

Obsah dvojčísla:

BEŇO, J., STAŠIOV, S.
Vplyv Veterného parku pri Cerovej (Malé Karpaty) na spoločenstvá stonôžok (Chilopoda)
pdf.png
SLOVÁK, M.
Obrázkový kľúč dospelých kliešťov (Acari: Ixodida) fauny Slovenska
pdf.png
MAJZLAN, 0., VIDLIČKA, Ľ., KALÚZ, S.
Fauna dubových lesov (Coleoptera, Neuroptera) na Borskej nížine
pdf.png
FAUNISTIC RECORDS FROM SLOVAKIA:
TOKÁR, Z., RICHTER, lg., RICHTER, lv., LIŠKA, J., PASTORÁLIS, G., KOSORÍN, F., ELSNER, G., BÖHM, S., NEMÝ, J.: Lepidoptera- Micropterigidae, Eriocraniidae, Nepticulidae, Incurvariidae, Prodoxidae, Psychidae, Tineidae, Bucculatricidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Glyphipterigidae, Autostichidae, Blastobasidae, Oecophoridae, Lypusidae, Elachistidae, Coleophoridae, Scythrididae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Crambidae
pdf.png
FAUNISTICKÉ SPRÁVY ZO SLOVENSKA:
MIHÁL, 1,: Opiliones - Nemastomatidae, Trogulidae, Phalangiidae
pdf.png
FAUNISTIC RECORDS FROM SLOVAKIA:
MIŠKO, L.: Lepidoptera - Noctuidae
pdf.png
Oprava článku
D.Šáchu z čísla 21/1-2
pdf.png
Redakčná rada
Výzva - M.Slovák a Oznam redakčnej rady EC
pdf.png