Aktuality > Roubalove dni


Roubalove dni

ROUBALOVE DNI

S organizačných dôvodov došlo k posunutiu termínu konania konania Roubalovych dní.

Nový termín konania Roubalovych dní je 27. - 28. január 2015

Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV sa stala zároveň spoluorganizátorom a vo vedeckom výbore konferencie ju zastupuje predseda spoločnosti prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Usporiadateľ konferencie Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici , vytvorila na podporu tejto konferencie stránku, kde sa dozviete všetky potrebné informácie o konferencii:

http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/roubalove-dni-2015/