Aktuality > Roubalove dni I.


Milí kolegovia,

týmto Vám dávame do pozornosti novú možnosť prezentácie Vašej práce a súčasne rozdiskutovať súčasný stav entomologického a ochranárskeho diania na Slovensku.

Pozývame Vás na I. ročník konferencie

ROUBALOVE DNI 2015

Informácie o udalosti

Vedecká konferencia Roubalove dni bude venovaná faunistike, ekológii, rozšíreniu a ochrane nielen hmyzu, ale všetkých článkonožcov na Slovensku a v strednej Európe. Akceptované budú aj príspevky o iných skupinách bezstavovcov, napr. mäkkýšov, rovnako ako práce taxonomického charakteru.

Jan Roubal pôsobil v Banskej Bystrici v rokoch 1919 až 1938, a v tomto plodnom období vznikol aj jeho trojdielny, dnes už legendárny «Katalog Coleopter». Okrem toho je autorom ďalších asi 300 odborných štúdií a popularizačných článkov. Na počesť Roubala bolo pomenovaných asi 20 druhov hmyzu, ale i kôrovce a roztoče; on sám pritom popísal viaceré druhy chrobákov. Významným prínosom tejto veľkej vedecko-pedagogickej osobnosti bola propagácia modernej a komplexnej ochrany prírody už v predvojnovom období. Týmto Roubal predstihol svoju dobu o cca 30 rokov.

Viac informácií o tejto akcii, možnostiach prihlásenia a konkrétnych otázok nájdete na:

http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/roubalove-dni-2015/

Uvedomujeme si, že času je málo, Vianočné sviatky máme predo dvermi, preto Vás týmto chceme povzbudiť, aby ste dlho neváhali, ku dňu konferencie stačí pripraviť prezentáciu alebo poster, predtým poslať abstrakt príspevku a pribaliť si so sebou už len dobrú náladu... Veríme, že toto podujatie nielenže spojí entomologickú a ochranársku obec, ale pred novou sezónou zapáli povedomie a záujem o slovenskú prírodu. Veríme, že si aj týmto dôstojným spôsobom každoročne budeme pripomínať prácu a celoživotné úsilie človeka, ktorý nám je príkladom. Nech spoločné aktivity a projekty zamerané na poznávanie a ochranu nášho prírodného dedičstva sú aj naším výsostným poslaním.

Prosíme Vás, aby ste na pripravovanú konferenciu upozornili kolegov, priateľov a známych o ktorých viete, že by sa mali záujem zúčastniť, prezentovať.
Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami.

S pozdravom Ing. Tomáš Kizek,
člen organizačného tímu
tomaskizek@centrum.sk
0908212324