Aktuality > Aktualita z 26.5.2014


Uskutočnilo sa neformálne stretnutie výboru SES a členov SES v Bratislave.

Dňa 26.05.2014 sa uskutočnolo neformálne stretnutie v priestoroch reštaurácie Karmina na Štúrovej ulici v Bratislave.
Na stretnutí boli prítomní:
Ľ.Vidlička, L.Roller, M.Štrba, S.Kalúz, V.Janský, O.Šauša, H.Novak, K.Hlavenka, R.Mlčoch, M.Machálik, O.Majzlan.

Pre zlepšenie činnosti spoločnosti boli diskutované niektoré problémy spoločnosti:

  1. Zlepšenie komunikácie s členmi SES - nutnosť mať aktuálne webové stránky.
  2. Vydávanie časopisu Entomofauna Carpathica
  3. Členské príspevky
  4. Voľba nového výboru SES
  5. Entomologické dni
  6. Kolokviá
  7. Spolupráca so ŠOP SR a MŽP SR
  8. Príprava novej databázy členov
  9. Iné formy finančných príspevkov (2% daní...)

Ing.M.Machálik ponúkol spravovanie oficiálnych stránok SES na jeho doméne www.entomology.sk. A stránky ktoré práve čítate sú prvým výsledkom tejto spolupráce.